Psychotesty
Płock
Umawianie badań Tel. 608 33 22 29
Zapraszam - Ewa Reczek
Płock, ul.Medyczna 8,gab.138

Połącz z nr 608 33 22 29
i umów badania


Jak przebiegają badania


Co podlega badaniu


Co ile lat badania


Czy potrzebne skierowanie

Psychotesty, badania psychologiczne
Płock, ul.Medyczna 8 gab.138

Badania psychotechniczne rozpoczynają się od sprawdzenia tożsamości osoby badanej.Przed badaniem zostaniecie Państwo poinformowani jak będą psychotesty przebiegały w Państwa przypadku. W pierwszej części psycholog transportu przeprowadza krótką rozmowę z osobą badaną (tzw.wywiad psychologiczny).Następnie zostaniecie Państwo poproszeni o wypełnienie kwestionariuszy z pytanimi i zadanimi. Mają one na celu określenie np. cech osobowości czy dojrzałości emocjonalnej.

Proszę pamiętać ,że nie są to testy wiedzy,a zadania realizowane na kolejnych etapach przez Państwa mają wykluczyć istnienie przeciwskazń do wykonywania określonych czynności.

Kolejny etap po wypełnianiu kwestionariuszy,to badania z wykorzystaniem aparatury pozwalającej określić Państwa sprawność psychomotoryczną. W trakcie tej części badań można określić np. koordynację wzrokowo ruchową czy spostrzegawczość.

Po zakończeniu badań psychotechnicznych wydawane jest stosowne do wyniku orzeczenie.