Psychotesty
Płock
Umawianie badań Tel. 608 33 22 29
Zapraszam - Ewa Reczek
Płock, ul.Medyczna 8,gab.138

Połącz z nr 608 33 22 29
i umów badania


Jak przebiegają badania


Co podlega badaniu


Co ile lat badania


Czy potrzebne skierowanie

Psychotesty, badania psychologiczne
Płock, ul.Medyczna 8 gab.138

Psychotesty dla kierowców
Płock ,ul.Medyczna 8 gab.138

Oferujemy badania psychologiczne dla kierowców,np.

 • ze skierowaniem ze starostwa czy od lekarza medycyny pracy
 • skierowanych przez Policję
  • w związku z przekroczeniem punktów karnych
  • sprawców wypadków drogowych,w któych były osoby ranne
  • w związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
 • zawodowych i amatorów
 • przedstawicieli handlowych
 • pilotów i kierowców rajdowych
 • kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy)
 • egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych

To, w jaki sposób przebiegają badania psychologiczne, z czego się składają, możecie Państwo zapoznć się w zakładce "badania psychotechniczne", gdzie jest to po krótce omówione.

Czy potrzebne skierowanie na badania psychologiczne - czytaj poniżej :

 • osoba ubiegająca się o uzyskanie prawa jazdy kategorii C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D oraz D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem (nie jest potrzebne skierowanie)
 • osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM,A,A1,A2,B1,B,B+E, wobec której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art.101 ust.1 pkt 2 lub ustawy o kierujących pojazdami (nie jest potrzebne skierowanie)
 • osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (nie jest potrzebne skierowanie)
 • osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C,C1+E,C1,C+E,D1,D1+E,D,D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem (nie jest potrzebne skierowanie)
 • kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli był sprawcą wypadku drogowego w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć na miejscu lub doznała średnich lub cięzkich obrażeń (skierowanie od starosty)
 • kierujący motorowerem,pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożycu alkoholu lub środka działającego podobnie (skierowanie od starosty)
 • kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli przekroczył 24 punkty karne lub w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (skierowanie od starosty)
 • osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (skierowanie od lekarza uprawnionego do badań kierowców)
 • osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu (skierowanie nie jest wymagane)
 • kandydaci na instruktora oraz instruktorzy (skierowanie wystawia podmiot prowadzący szkolenie)
 • kandydaci na egzaminatora nauki jazdy oraz egzaminatorzy (skierowanie wydaje odpowiedni podmiot prowadzący kurs kwalifikacyjny lub WORD)
 • kierowcy zawodowi wykonujący przewóz drogowy (np. kierowcy taxi) (nie jest wymagane skierowanie)
 • kierowcy kat. B prowadzący samochód w ramach obowiązków służbowych (badania medycyny pracy) - w konsultacji nie określa się terminu następnego badania (skierowanie od lekarza medycyny pracy)